Ορμονική Ρύθμιση του Ενεργειακού Ισοζυγίου

Λαρίσης 21, Αθήνα ✆ 6987299555 - 2111171454

Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων
Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων

Εικόνα 2 : Επίδραση ορμονών παραγόμενων από περιφερειακούς ιστούς στον υποθάλαμο και στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου (Korner and Aronne, 2003).


Η Λεπτίνη και η Γκρελίνη είναι ορμόνες που παράγονται περιφερικά και ελέγχουν την όρεξη μέσω των δράσεών τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα και θεωρούνται συμπληρωματικές στην επίδρασή τους στην όρεξη. Ενώ η ορμόνη γκρελίνη ενεργοποιεί το αίσθημα της όρεξης, η λεπτίνη ρυθμίζει το αίσθημα του κορεσμού. Η γκρελίνη παράγεται από το στομάχι και ρυθμίζει τον βραχυπρόθεσμο έλεγχο της όρεξης, ενώ η λεπτίνη παράγεται από τον λιπώδη ιστό για να σηματοδοτεί τα αποθέματα αποθηκευμένου λίπους στο σώμα. Η Ινσουλίνη παράγεται στο πάγκρεας, από τα β-κύτταρα του παγκρέατος, νησίδια του Langerhans και με το γεύμα εισέρχεται στο αίμα, βοηθώντας τη γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα κύτταρά μας, είτε για παραγωγή ενέργειας, είτε για αποθήκευση. Η λεπτίνη, η γκρελίνη και άλλες ορμόνες που σχετίζονται με την όρεξη δρουν στον υποθάλαμο, μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι κεντρική για τη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής και της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ομοζυγία ΑΑ στο γονίδιο της λεπτίνης SNP-2548 (rs7799039), είναι παράγοντας κινδύνου για παχυσαρκία και καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχει βρεθεί ότι οι ομόζυγοι ΑΑ παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους και ΒΜΙ, από τους φορείς του αλληλόμορφου G. (Huuskonen et al. 2010).