Το κλειδί για να πετύχεις το στόχο σου

Λαρίσης 21, Αθήνα ✆ 6987299555 - 2111171454

Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων
Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων


Στην αρχή κάθε επιτυχημένης προσπάθειας, είναι σημαντικό να θέσουμε και να απαντήσουμε στα 3 εξής ερωτήματα:


1. Τί ; 2. Γιατί ; 3. Πώς ;


Οι συνήθειες χτίζονται με απόφαση, προγραμματισμό και συνέχεια στην εφαρμογή.

Η γραπτή απάντηση στο τί και στο γιατί οδηγεί στην πραγματική απόφαση και το πώς το επιτυγχάνουμε με προγραμματισμό και συνέχεια.

Κλειδί στην επίτευξη προγραμματισμού και συνέχειας είναι η καταγραφή.

Για να εξασφαλίσουμε συνέχεια είναι σημαντικό στην αρχή να μην εστιάζουμε τόσο στην απόδοση, δηλαδή να μην απαιτούμε από την αρχή εξαιρετική απόδοση, καθώς το σημαντικό είναι η διασφάλιση της συνέχειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε για να αποφύγουμε να βιώσουμε πόνο και απογοήτευση που θα μας κάνει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.

Για επιτυχία στην προσπάθειά μας είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να αξιοποιήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας.

Ο εγκέφαλός μας επιζητά άμεσα τη χαρά και αποστρέφεται τον πόνο και αυτό μας οδηγεί σε αντίστοιχες συμπεριφορές και αποφάσεις.

Για κάθε πρόοδο είναι σημαντική και η επιβράβευση που προκαλεί χαρά.