Φόρμα Πορείας Σύστασης Σώματος

Πανόρμου 49-53, Αθήνα   ✆   6987299555 

Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων
Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων

Φόρμα Πορείας Σύστασης Σώματος 

Η φόρμα πορείας σύστασης σώματος καταγράφει την πρόοδό σου στην προσπάθεια της σωματικής σου αλλαγής. 

Στη φόρμα αυτή συμπληρώνουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την ανάλυση σύστασης σώματος.