Φόρμα Πορείας Σύστασης Σώματος

Λαρίσης 21, Αθήνα ✆ 6987299555 - 2111171454

Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων
Μαριάντζελα Βλάμη, Mariangela Vlami | NutriGenetics, Διατροφογενετική | Μοριακός Βιολόγος ΜSc - Γενετιστής, Εξειδίκευση στη Διατροφή και Πρόληψη Παθήσεων


Φόρμα Πορείας Σύστασης Σώματος

Η φόρμα πορείας σύστασης σώματος καταγράφει την πρόοδό σου στην προσπάθεια της σωματικής σου αλλαγής.

Στη φόρμα αυτή συμπληρώνουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την ανάλυση σύστασης σώματος.